தொடர்புகள்

இயக்குனர்

அருட்பணி.நிரூபன் தார்சீயஸ்
Tamilen Seelsorgeamt
Laurentiusberg 1
45276 Essen
தொலைபேசி :0049-(0)201-4397602
தொலைநகல் :0049-(0)201-4397603


தொடர்பாளர்

திரு.அன்ரன் மைனர்
தொலைபேசி :0049-(0)69461298
மின் அஞ்சல் :gantonmyner@yahoo.de


Tamilische Seelsorge Gemeinde Frankfurt Tamilische Seelsorge Gemeinde Frankfurt Tamilische Seelsorge Gemeinde Frankfurt